सोयाबीनचे दर 950 रुपयांनी वाढले; राज्यातील सर्व जिल्ह्यातील सोयाबीन बाजारभाव लाईव्ह पहा! Soyabean Rates

सोयाबीनचे दर 950 रुपयांनी वाढले; राज्यातील सर्व जिल्ह्यातील सोयाबीन बाजारभाव लाईव्ह पहा! Soyabean Rates

बाजारसमीती : सोनपेठ
राज्य : महाराष्ट्र
शेतमाल – सोयाबीन ( Soyabean Rates )
दिनांक – 14/05/2024
आवक – 1 (क्विंटल)
कमीत कमी – 4400
जास्तीत जास्त – 5100
सर्वसाधारण – 4800

हे पण वाचा! 40 तालुक्यामध्ये दुष्काळ जाहीर हेक्टरी मिळणार २२५०० रुपये यादीत नाव पहा ( Drought declared in Maharashtra talukas )

बाजारसमीती : निलंगा
राज्य : महाराष्ट्र
शेतमाल – सोयाबीन ( Soyabean Rates )
दिनांक – 14/05/2024
आवक – 140 (क्विंटल)
कमीत कमी – 4300
जास्तीत जास्त – 4800
सर्वसाधारण – 4750

बाजारसमीती : उमरगा
राज्य : महाराष्ट्र
शेतमाल – सोयाबीन ( Soyabean Rates )
दिनांक – 14/05/2024
आवक – 27 (क्विंटल)
कमीत कमी – 4391
जास्तीत जास्त – 5010
सर्वसाधारण – 4800

पीक विमा भरलेल्या शेतकऱ्यांना आता मिळणार हेक्टरी 18,900 रुपये, यादीत नाव पहा..! ( Crop Insurance 2024 )


बाजारसमीती : देउळगाव राजा
राज्य : महाराष्ट्र
शेतमाल – सोयाबीन ( Soyabean Rates )
दिनांक – 14/05/2024
आवक – 50 (क्विंटल)
कमीत कमी – 4700
जास्तीत जास्त – 4900
सर्वसाधारण – 4850

बाजारसमीती : उमरखेड
राज्य : महाराष्ट्र
शेतमाल – सोयाबीन ( Soyabean Rates )
दिनांक – 14/05/2024
आवक – 190 (क्विंटल)
कमीत कमी – 4500
जास्तीत जास्त – 4900
सर्वसाधारण – 4850

सरकारी योजनांची माहिती पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा 👈


बाजारसमीती : औसा
राज्य : महाराष्ट्र
शेतमाल – सोयाबीन ( Soyabean Rates )
दिनांक – 14/05/2024
आवक – 740 (क्विंटल)
कमीत कमी – 4211
जास्तीत जास्त – 4931
सर्वसाधारण – 4869

बाजारसमीती : परतूर
राज्य : महाराष्ट्र
शेतमाल – सोयाबीन ( Soyabean Rates )
दिनांक – 14/05/2024
आवक – 12 (क्विंटल)
कमीत कमी – 4100
जास्तीत जास्त – 4940
सर्वसाधारण – 4800

लेक लाडकी योजना झाली सुरू; असा करा अर्ज | लेक लाडकी योजना 2024 ( Lek Ladki Yojna 2024 )

तुमच्या बँक खात्यात आले का 2000 तात्काळ या यादीत नाव पहा! PM Kisan Status
बाजारसमीती : गंगाखेड
राज्य : महाराष्ट्र
शेतमाल – सोयाबीन ( Soyabean Rates )
दिनांक – 14/05/2024
आवक – 23 (क्विंटल)
कमीत कमी – 4300
जास्तीत जास्त – 4900
सर्वसाधारण – 4800

बाजारसमीती : हिंगोली – खानेगाव नाका
राज्य : महाराष्ट्र
शेतमाल – सोयाबीन ( Soyabean Rates )
दिनांक – 14/05/2024
आवक – 80 (क्विंटल)
कमीत कमी – 4220
जास्तीत जास्त – 4900
सर्वसाधारण – 4710

बाजारसमीती : जिंतूर
राज्य : महाराष्ट्र
शेतमाल – सोयाबीन ( Soyabean Rates )
दिनांक – 14/05/2024
आवक – 114 (क्विंटल)
कमीत कमी – 4211
जास्तीत जास्त – 4840
सर्वसाधारण – 4705

बाजारसमीती : वाशीम – अनसिंग
राज्य : महाराष्ट्र
शेतमाल – सोयाबीन
दिनांक – 14/05/2024
आवक – 900 (क्विंटल)
कमीत कमी – 4150
जास्तीत जास्त – 4825
सर्वसाधारण – 4700( Soyabean Rates )

बाजारसमीती : पैठण
राज्य : महाराष्ट्र
शेतमाल – सोयाबीन
दिनांक – 15/04/2024
आवक – 5 (क्विंटल)
कमीत कमी – 4251
जास्तीत जास्त – 4851
सर्वसाधारण – 4651

बाजारसमीती : मेहकर
राज्य : महाराष्ट्र
शेतमाल – सोयाबीन
दिनांक – 14/05/2024
आवक – 920 (क्विंटल)
कमीत कमी – 3800
जास्तीत जास्त – 4725
सर्वसाधारण – 4600

बाजारसमीती : मालेगाव
राज्य : महाराष्ट्र
शेतमाल – सोयाबीन
दिनांक – 14/05/2024
आवक – 23 (क्विंटल)
कमीत कमी – 4062
जास्तीत जास्त – 4827
सर्वसाधारण – 4790

बाजारसमीती : अमरावती ( Soyabean Rates )
राज्य : महाराष्ट्र
शेतमाल – सोयाबीन
दिनांक – 14/05/2024
आवक – 3480 (क्विंटल)
कमीत कमी – 4150
जास्तीत जास्त – 4399
सर्वसाधारण – 4274

बाजारसमीती : नागपूर
राज्य : महाराष्ट्र
शेतमाल – सोयाबीन ( Soyabean Rates )
दिनांक – 15/04/2024
आवक – 602 (क्विंटल)
कमीत कमी – 4100
जास्तीत जास्त – 4450
सर्वसाधारण – 4363

बाजारसमीती : कारंजा
राज्य : महाराष्ट्र
शेतमाल – सोयाबीन ( Soyabean Rates )
दिनांक – 15/04/2024
आवक – 2500 (क्विंटल)
कमीत कमी – 4050
जास्तीत जास्त – 4475
सर्वसाधारण – 4290

बाजारसमीती : तुळजापूर
राज्य : महाराष्ट्र
शेतमाल – सोयाबीन ( Soyabean Rates)
दिनांक – 15/04/2024
आवक – 70 (क्विंटल)
कमीत कमी – 4450
जास्तीत जास्त – 4450
सर्वसाधारण – 4450

बाजारसमीती : जळगाव
राज्य : महाराष्ट्र
शेतमाल – सोयाबीन ( Soyabean Rates )
दिनांक – 15/04/2024
आवक – 70 (क्विंटल)
कमीत कमी – 4200
जास्तीत जास्त – 4250
सर्वसाधारण – 4200

बाजार समिती : सिंदखेडराजा
शेतमाल : सोयाबीन
आवक : 325 (क्विंटल)
कमीत कमी दर : 4600
जास्तीत जास्त दर : 4650
सर्वसाधारण दर : 4615

बाजार समिती : उमरखेड – डांकी
शेतमाल : सोयाबीन
आवक : 120 (क्विंटल)
कमीत कमी दर : 4600
जास्तीत जास्त दर : 4650
सर्वसाधारण दर : 4620

हे वाचा:

बाजार समिती : घणसावंगी
शेतमाल : सोयाबीन
आवक : 190 (क्विंटल)
कमीत कमी दर : 4300
जास्तीत जास्त दर : 4450
सर्वसाधारण दर : 4350

बाजार समिती : सोनपेठ
शेतमाल : सोयाबीन
आवक : 32 (क्विंटल)
कमीत कमी दर : 4400
जास्तीत जास्त दर : 4475
सर्वसाधारण दर : 4450

Soybeans Rates

हे वाचा:

बाजार समिती : यवतमाळ
शेतमाल : सोयाबीन
आवक : 259 (क्विंटल)
कमीत कमी दर : 4155
जास्तीत जास्त दर : 4445
सर्वसाधारण दर : 4300

बाजार समिती : हिंगोली – खानेगाव नाका
शेतमाल : सोयाबीन
आवक : 119 (क्विंटल)
कमीत कमी दर : 4310
जास्तीत जास्त दर : 4400
सर्वसाधारण दर : 4355

बाजार समिती : दिग्रस
शेतमाल : सोयाबीन
आवक : 130 (क्विंटल)
कमीत कमी दर : 4155
जास्तीत जास्त दर : 4315
सर्वसाधारण दर : 4305

हे वाचा:

बाजार समिती : परतूर
शेतमाल : सोयाबीन
आवक : 73 (क्विंटल)
कमीत कमी दर : 4400
जास्तीत जास्त दर : 4500
सर्वसाधारण दर : 4450

बाजार समिती : देऊळगाव राजा
शेतमाल : सोयाबीन
आवक : 6 (क्विंटल)
कमीत कमी दर : 4400
जास्तीत जास्त दर : 4400
सर्वसाधारण दर : 4400 Soyabean Rates

बाजार समिती : तासगाव
शेतमाल : सोयाबीन
आवक : 25 (क्विंटल)
कमीत कमी दर : 4850
जास्तीत जास्त दर : 4930
सर्वसाधारण दर : 4890

बाजार समिती : बार्शी – टाकळी
शेतमाल : सोयाबीन
आवक : 131 (क्विंटल)
कमीत कमी दर : 4700
जास्तीत जास्त दर : 4900
सर्वसाधारण दर : 4800

बाजार समिती : चोपडा
शेतमाल : सोयाबीन
आवक : 10 (क्विंटल)
कमीत कमी दर : 4451
जास्तीत जास्त दर : 4451
सर्वसाधारण दर : 4451

बाजार समिती : नागपूर
शेतमाल : सोयाबीन
आवक : 880 (क्विंटल)
कमीत कमी दर : 4200
जास्तीत जास्त दर : 4510
सर्वसाधारण दर : 4433

बाजार समिती : अंबड (वडी गोद्री)
शेतमाल : सोयाबीन
आवक : 11 (क्विंटल)
कमीत कमी दर : 3500
जास्तीत जास्त दर : 4450
सर्वसाधारण दर : 4001

बाजार समिती: उमरखेड डांकी
शेतीमाल: सोयाबीन
कमीत कमी दर: 4600
जास्तीत जास्त दर: 4700
सर्वसाधारण दर: 4650 ( Soyabean Rates )

बाजार समिती: सिल्लोड
शेतीमाल: सोयाबीन
कमीत कमी दर: 4400
जास्तीत जास्त दर: 4400
सर्वसाधारण दर:4400

बाजार समिती: परभणी
शेतीमाल: सोयाबीन
कमीत कमी दर: 4300
जास्तीत जास्त दर: 4425
सर्वसाधारण दर: 4425( Soyabean Rate )

बाजार समिती: छत्रपती संभाजी नगर
शेतीमाल: सोयाबीन
कमीत कमी दर: 4200
जास्तीत जास्त दर: 4500
सर्वसाधारण दर: 4300

( Soyabean Rate Today )

बाजार समिती: राहता( Soyabean Rate )
शेतीमाल: सोयाबीन
कमीत कमी दर: 4100
जास्तीत जास्त दर: 4350
सर्वसाधारण दर: 4300

बाजार समिती: नागपूर
शेतीमाल: सोयाबीन
कमीत कमी दर: 4100
जास्तीत जास्त दर: 4300
सर्वसाधारण दर: 4250 ( Soyabean Rate )

Leave a comment

Close Visit Batmya360